Review sách Boost your Comprehension

Super Admin

Chào mọi người,
Có bạn nào khi học tiếng Anh thi thoảng lại gặp khúc mắc ở vấn đề dù hiểu nghĩa hết các từ trong câu nhưng đọc tổng thể lại không hiểu nghĩa không nhỉ? Mình cũng rất hay gặp phải tình huống như vậy cho đến khi mình đọc cuốn sách Boost your Comprehension của thầy Đinh Thắng. Cuốn sách đã giúp mình cải thiện khả năng đọc hiểu rất nhiều luôn ^^. Nếu bạn đang gặp khó khăn trên như mình thì hãy thử tham khảo Boost your Comprehension - cuốn sách giúp bạn thực sự hiểu bài đọc nhé ^^
Dưới đây mình xin trích dẫn 1 ví dụ phân tích câu khó trong cuốn sách này:
1. Original sentence = Câu gốc được nhóm làm sách chọn lựa trong bài đọc để phân tích và giải nghĩa
By the year 2050, nearly 80% of the Earth’s population(chủ ngữ) will live (động từ chính) in urban centres. Applying (động từ phụ) the most conservative estimates to current demographic trends, the human population(chủ ngữ) will increase (động từ chính) by about three billion people by then.
2. Complete sentence =Diễn giải lại câu đầy đủ nhất bao gồm những phần đã được người viết lược đi nhằm giúp người đọc hiểu đầy đủ nhất dụng ý của người viết hay chủ thể được nói đến trong câu
Nearly 80% of the Earth’s population will live in urban centres by the year 2050. The human population will increase by about three billion people by then (if we) apply the most conservative estimates to current demographic trends.
3. Summary =Tóm lược ý chính của câu sao cho ngắn gọn nhất với cấu trúc và từ ngữ đơn giản, dễ hiểu)
Nearly 80% of people on Earth will live in urban centres by the year 2050. The human population will at least increase by about three billion people by then according to the study of population.
4. Explanation in Vietnamese =Dịch nghĩa câu gốc sang tiếng Việt
Tính đến năm 2050, gần 80% dân số Trái Đất sẽ sinh sống ở những trung tâm đô thị.
Nếu áp dụng cách ước tính thận trọng nhất vào xu hướng nhân khẩu học hiện tại, dân số thế giới sẽ tăng khoảng 3 tỷ người cho đến lúc đó.
—---------------------------------------------
Mình tin chắc rằng trong quá trình đọc sách, các bạn sẽ “vỡ lẽ” ra được rất nhiều kiến thức mới đó vì trong sách có phân tích câu rất chi tiết ? Bạn nào quan tâm và muốn học sách thì hãy để lại email bên dưới, mình sẽ tổng hợp lại và gửi cho các bạn nhé ^^


...