Review tích đức 21/4 Đại học Hồng Đức Thanh Hoá

Super Admin

**SPEAKING**
Không biết có phải gần sang quý mới không mà đề part 2 mới ạ
-Part 1: Mirror với Hometown. Nhưng hỏi được 2 câu hometown, đề nó bẻ ngược sang History ạ ?
-Part 2: muốn sống chết với đề cũng không nổi ạ :)))))
Về nhân vật lịch sử ở quê hương bạn ? (Historical figure in your hometown) mình cũng hơi bối rối vì là đề không có trong forecast ,có event nhưng đề lại vào nhân vật
- Part 3: clothes in different regions… 1 vài câu về clothes… bạn có hay cho ai quần áo k..
**LISTENING**
•Part 1 ngang cam
•Part 2/3/4 nhanh hơn chắc x1, x1.25
P3 nhanh quá điền bừa luôn ạ ?
**READING**
•Part 1: đại loại là detective stories.
TFNG với điền từ, khá dễ
•Part 2: Biological clock
Matching information: mình thấy khá khó tìm inf
Multical choice ?
Part 3:
Cho từ rồi mình điền vào á
Với YNNG và multical choice tiếp
Vocab đối với mình khá nặng ạ
**WRITING**
Task 1: line dễ
Task 2: Parents of children who break the laws should be punished because they responsible for their children’s actions. Agree hay disagree
Đề dễ hiểu nhưng khó ra ý viết ạ. Cảm nhận riêng em thui
Em review tích đức mong đạt aim ạ ??? chúc mn thi đạt aim với vượt aim ạ


...