Review Tích Đức Computer Based Idp Đà Nẵng 5 Tháng 6

null

- Reading
Passage 1: The history of dolls (summary completion, tfng)
Passage 2: cave painting (matching heading, multiple choice 2 đáp án, summary completion)
Passage 3: Marketing information (matching in4, table completion, em quên gòi)
- Listening: tốc độ giống Cam
Em nhớ về mua vé cho skiing, snowboarding (p1), có map (p2), multiple choice (p3, em bị miss câu cuối ?), weave (p4)
- Writing:
Task 1: Pie chart about 4 sources of income
Task 2: Some people believe that children should be taught about recycling and avoiding waste at home, while others believe children should learn this at school.
Discuss both views.
- Speaking: em sẽ cập nhật dưới phần cmt ạ
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐẠT AIM VÀ EM CŨNG VẬYYYY ?


...