Review về bài thi IELTS ngày 19-04 IDP NK

Super Admin

1. Listening: ngang cam (tốc độ 1x)
Part 1: multiple choice (1 đáp án), multiple choices 2 đáp án. Nội dung về cuộc trò chuyện giữa bố con(?)
Part 2: matching feature, multiple choices 3 đáp án. Nội dung về tổ chức volunteer nào đấy
Part 3: mutiple choices 3 đáp án , one word only. Nội dung là conversation về việc làm presentation cho hội trường.
Part 4: one word only, multiple choices, no more than 3 words. Nội dung về việc đi ngủ của các loài động vật
2. Reading
Part 1: TFNG, multiple choices, one word only. Nội dung về việc dùng venom để chữa bệnh
Part 2: matching headings, summary. Nội dung về cái SSA gì gì đó
Part 3: matching features, multiple choices, YNNG. Nội dung về sự ảnh hưởng của internet
3. Writing:
Task 1: bar chart về population của Jakarta, Shanghai và São Paulo năm 1990, 2000 và dự đoán năm 1990 cho năm 2000.
Task 2: là kiểu chuyển dịch từ nông nghiệp sang công nghiệp ấy
4. Speaking
Part 1: Subject you study at school
Part 2: - Headphones: When do you use headphone to listening to somethings?
In which case you will never wear headphones?
Do you like wear headphones?
- Difficult decisions: Tell about a difficult decisions you have made -> explain why
Part 3: Do you think make a decisions individually or in a group is better? Why?
What will a group do to make the best decisions?
Who can give helpful advices to teenagers? Why?
What should people if they have made a bad decisions?


...