Sample For Ielts Speaking Part 1 Topic Environmental Protection

null

Nhớ cmt “YES” hoặc share post này để ủng hộ mình ra nhiều chủ đề hay ho về Ielts hơn nữa nhé.
QUESTIONS:
1. Would you like to work in a company related to environmental protection?
2. How can we protect the environment?
3. Do you think you’ve done enough to protect the environment?
4. Is there education about environmental protection at school?
Trước hết phải học qua một chút từ vựng hay ho cho band 7.0+ đã nhé:
- environmental protection= safeguard the natural environment: bảo vệ môi trường
- contribute my help : đóng góp sức mình cho gì
- span the entire country: lan toả ra trên cả đất nước
- reach international communities: lan rộng ra thế giới
- whether it’s something like : cụm này dùng để đưa ra các ví dụ ở phía sau
- running awareness campaigns: tổ chức các chiến dịch tăng cường nhận thức
- when not in use: khi ko sử dụng
- live a green lifestyle = live a much greener and more ecofriendly life: sống xanh
- an individual and personal responsibility for all human beings to V: trách nhiệm của mỗi cá nhân là phải làm gì
- be to blame for : có lỗi về việc gì
- consuming local and seasonal products: chỉ mua các sản phẩm địa phương và theo mùa
- handing over simple responsibilities: giao cho trẻ em những trách nhiệm nho nhỏ
Câu trả lời mẫu ở phần ảnh phía dưới, các bạn hãy lưu về để luyện tập nhé.
?Nếu bạn cần chinh phục IELTS mục tiêu 6.0-8.0, tham khảo ngay #Combo_4_khoá_IELTS_Online do cô Thêm trực tiếp hướng dẫn lên trình CỰC HIỆU QUẢ tại: http://bit.ly/2V9L5HZ


...