SAMPLE WRITING TASK 2 TOPIC SPACE EXPLORATION

Super Admin

Nhớ SHARE BÀI + Comment YES để ủng hộ mình post nhiều tài liệu hay về IELTS cho các bạn nhé!
Question: Some people think the money spent on developing technology for space exploration is not justified. There are more beneficial ways to spend this money. To what extent do you agree or disagree?
Lưu ngay lại những Vocab 7.0+ dưới đây nhé.
aerospace technology : công nghệ vũ trụ
public funding devoted to : ngân sách nhà nước được chi vào gì
place an emphasis on = place more importance on : nên nhấn mạnh vào gì
environmental conservation/ preservation/ protection
advances : sự tiến bộ
irrelevant : không liên quan
massive resources : rất nhiều ngân sách
zero-gravity = weightlessness : môi trường không trọng lực
decreasing resources : làm giảm nguồn lực
quality education : giáo dục chất lượng
Public-funded campaigns : các chiến dịch do nhà nước tài trợ
educate people what action to take : giáo dục người dân nên làm gì
a waste of limited resources : phí phạm nguồn lực vốn đã hạn chế
?Nếu bạn cần chinh phục IELTS mục tiêu 6.0-8.0, tham khảo ngay #Combo_4_khoá_IELTS_Online do cô Thêm trực tiếp hướng dẫn lên trình CỰC HIỆU QUẢ tại: http://bit.ly/2V9L5HZ


...