Tặng file các bạn PDF 12 passages reading từ trang ieltsonlinetests kèm giải thích từ vựng

Super Admin

https://drive.google.com/.../1gtWnorLif0O172m.../view...

Credit: Hà Minh
Thực ra hầu hết các bài reading trên trang IOT hay các bài reading thi thật gần đây, team đã dịch xong ở link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/10vUogVmMXJBfV5ySI0H6Uv7JkwclGt2kAGQqCWWZCcI/edit?usp=sharing
Các bạn nhớ follow nhé!


...