Tặng PDF bài dịch về thầy Thích Nhất Hạnh trên báo Economist Jan29th 2022

Super Admin

Thich Nhat Hanh, Buddhist monk and "father of mindfulness", died on January 22nd, aged 95.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh, một vị sư Phật giáo và là "cha đẻ của chánh niệm", đã viên tịch vào ngày 22 tháng 1, hưởng thọ 95 tuổi.
Ngoài nội dung, trong bài còn có khá nhiều tự vựng hay, các bạn tham khảo thêm nhé!


...