The Economist Tờ báo chơi chữ hàng đầu hiện nay

Super Admin

Nếu không tra từ điển hay nghiên cứu cũng không biết báo Eco chơi chữ hay đến vậy!
scaring the horses
“The horses” ở đây là nói về 2 tỷ phú cùng có họ là ông Vân (Jack Ma) của Alibaba và ông Hoá Đằng (Pony Ma) của Tencent.
“The Horses” đại điện cho các tập đoàn tư bản và lợi ích nhóm giữa quan chức và doanh nghiệp tư nhân của Trung Quốc — những người sẽ bị ảnh hưởng bởi chính sách này. Kết cục là, "The horses” mới là người phải sợ .
Người dịch: Phạm Quốc Khánh
Chỉnh sửa: Nông Tuệ Tâm
Tuy nhiên đây chỉ là chủ ý của người dịch nên để khách quan, bạn Châu Âu & bạn Kathy Kim đã góp ý về idiom này ở post sau: https://docs.google.com/.../15RAaW1RxmFubBQSflK6V.../edit...
 


...