Thi IELTS trên máy tính và những điều cần biết

Super Admin

1. Thời gian có kết quả nhanh hơn: 3-5 ngày (so với 13 ngày trên giấy)
2. Thi speaking vẫn thi với người, còn listening-reading-writing thì thi với máy.
3. Có option thi listening-reading-writing buổi chiều. Khác với thi giấy thường ta phải dậy sớm để thi 3 kĩ năng vào buổi sáng, với CDI, ta có thể chọn thi buổi chiều (theo lịch hiện tại của BC/IDP mà mình check thử là 2h chiều).
4. Thời gian làm thủ tục có thể nhanh hơn. Phòng thi giấy có thể chứa vài chục đến cả trăm người, nhưng phòng thi máy đôi khi chỉ có...3-5 người nên việc làm thủ tục rất nhanh.
5. Có thể thi gần như mỗi ngày, thay vì chỉ thi T7 như kì thi giấy.
6. Thi cả 4 kĩ năng ngay trong ngày.
7. Đề writing giữa các thí sinh khác nhau. Admin đã thi khoảng 4 lần trên máy, thi xong hỏi ra thì phát hiện có một số bạn có đề writing khác mình (nhưng cũng có người giống mình). Điêu đó chứng tỏ trong một phòng thi có khoảng vài bộ đề khác nhau.
8. Có thể highlight được đề.
9. Format của trang https://ieltsonlinetests.com/ khác rất xa so với format thi thật về outline cũng như các nút chức năng. Nhưng nhìn chung dùng cũng...tạm được.
10. Ctr-C và Ctr-V thì được, nhưng không Ctrl-F được. Dù biết chắc là không được nhưng mình vẫn tò mò bấm thử ?(Nếu Ctrl F mà được thì game Reading lại quá dễ...).


...