THÔNG TIN GÓI CHẤM BÀI WRITING

Super Admin

Gói chấm bài Writing này là sự kết hợp việc học khoá Writing Online và khi bạn thực hành viết bài, giáo viên sẽ chấm bài cho bạn. Bạn sẽ học được cách cải thiện bài viết, cách diễn đạt, phát triển bài sau mỗi lần chấm bài.
Ngay khi bạn đăng kí xong Gói Chữa bài, bạn sẽ được gửi 1 danh sách tổng hợp các Writing Actual Test từ năm 2017-2020 để bạn tự lựa chọn đề thi thật trong danh sách này và tập viết.
Bài viết của bạn được chấm theo 4 tiêu chí của Writing. Cô giáo sẽ chỉ ra các điểm tốt mà bạn nên phát huy, cũng như những điểm cần cải thiện của bài viết để giúp bạn hiểu cách tăng band Writing như thế nào.
Tham khảo ngay cách chấm Writing cho 2 Task ở đây:


...