THỬ THÁCH HỌC - Từ đầu đến cuối sách Official Cambridge Guide for IELTS của Cambridge

Super Admin

[THỬ THÁCH HỌC IELTS Từ đầu đến cuối sách Official Cambridge Guide for IELTS của Cambridge và các tác giả Pauline Cullen, Amanda French, Vanessa Jakeman
(Phần học lý thuyết - ai muốn làm quen với kỳ thi IELTS là gì thì chưa nên làm đề full vội, mà phải học lý thuyết trong sách này)
Sách Cam Guide có 2 phần, Phần 1 là 8 unit x 4 kỹ năng để học lý thuyết, và sau đó Phần 2 là 8 đề IELTS full làm mẫu như các sách Cambridge IELTS 8-15 mà chúng ta vẫn quen gặp.
Để chuẩn bị cho phần ra mắt Quiz Boost Vocab cho 8 đề Test mẫu của Mr Đinh Thắng, chúng ta có thể làm trước phần Quiz LÝ THUYẾT của 8 unit 4 kỹ năng
Google Classroom này sẽ bao gồm tất cả các Unit để các bạn có thể tương tác và thi đua trong sách Cô từ đầu đến cuối nhé.
Chu trình làm việc sẽ là học lý thuyết trong sách Cô -> làm bài tập Quiz tương tác -> so sánh tiến bộ của mình với các bạn khác và cùng nghiên cứu và hỏi han nhau khi có những câu khó.
Các bạn mới sẽ không lo là vào group thì bị gặp những Assignment đã hết hạn nữa!
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ
?Bước 1: Vào link group chat trên Telegram để tham gia cộng đồng tự học và lấy link Google Classroom để join
?Bước 2: comment "em đã vào group và xem xong clip hướng dẫn"
Saukhi BTC duyệt thì bạn dc làm quiz và giao lưu với bạn bè mình nha!
BONUS: Tổng hợp tất cả các cuốn sách: Cả nhà có thể tham gia đầy đủ các chặng đua và tham gia lẻ từng cuốn sách ở đây nhé


...