Tổng hợp cấu trúc tiếng Anh thông dụng nhất

Super Admin

Trên ảnh mới chỉ có 30 cấu trúc, các bạn có thể xem đầy đủ 84 cấu trúc ngữ pháp thông dụng nhất tại đây nha ❤ https://bit.ly/3MGyJPd
Chúc các bạn học vui ?


...