Tổng hợp một số file tài liệu #IELTS

Super Admin

Mình có tổng hợp được một số file tài liệu #IELTS
• Tổng hợp các bài Writing Task 1 và Task 2 (thầy Simon)
• Tổng hợp bài mẫu IELTS Speaking - dịch từ chi tiết (thầy Simon)
• Tự học IELTS Speaking (thầy Ngọc Bách) IELTS Reading Tips (thầy Ngọc Bách)
•30 ngày phủ xanh IELTS (IELTS Fighter)
• 1200 từ vựng hay gặp trong Listening (IELTS Fighter)
• Trọn bộ từ vựng IELTS Speaking band 7 theo chủ đề (IELTS Fighter)
Bạn nào cần mình gửi cho nhé ạ! Trước mình ôn thi lên 7.0 Ielts đều từ những tài liệu này ra


...