Top các cách mở bài Writing IELTS đi vào lòng đất

Super Admin

Không chỉ có Nowadays, khi viết IELTS Writing còn có một số từ khác mà các bạn cần tránh để không bị mất điểm nhé!
Xem ngay
Chúc các bạn nâng trình Writing hiệu quả nha ❤
Nguồn ảnh: Ở đây có meme IELTS


...