TRỌN BỘ NGỮ PHÁP TOEIC 2022

Anh Lê

Hi các bạn, trong bài post này mình sẽ tổng hợp toàn bộ các dạng Ngữ pháp Trong đề thi Toeic 2021 này.
Ngoài các phần lý thuyết sẽ bao gồm cả phần bài tập áp dụng.
---------------
DANH TỪ:
ĐẠI TỪ
TÍNH TỪ:
MỆNH ĐỀ TRẠNG NGỮ :
TRẠNG TỪ:
VỊ TRÍ CÁC TỪ LOẠI:
dạng chủ động bị động
Thì hiện tại hoàn thành:
Danh động từ:
Thì hiện tại đơn vs tiếp diễn:
Mệnh đề trạng ngữ:
Tính từ Ving/Ved:
Các dạng động từ:
Vị trí TO VERB
Rút gọn mệnh đề trạng ngữ:


...