TỪ VỰNG IELTS CHỦ ĐỀ TECHNOLOGY

Super Admin

?? TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ TECHNOLOGY - INTERNET - 7.5+ WRITING TRONG TẦM TAY ??
Technology - Internet đang là xu hướng ra đề mới nhất, đặc biệt cho bài thi Writing Task 2. Việc để tối đa yếu tố “Task Achievement” và cả “Lexical Resource” sẽ cần đến một lượng từ vựng chủ đề thật xuất sắc. Cùng mình tham khảo những cụm từ “chất”, giúp bạn không còn sợ chủ đề “khoai” này nữa và thậm chí là một điểm 7.5+ Writing nhé
? Từ vựng chung thuộc chủ đề Technology - Internet
the Internet era: kỷ nguyên Internet
a techie: người giỏi về máy tính
a computer buff: người “đam mê” máy tính
computer- illiterate: mù máy tính
gadgets and mobile devices: công cụ và thiết bị di động
✔️ Lợi ích của Technology - Internet
make education accessible to students in the countryside: giúp cho học sinh ở nông thôn dễ tiếp cận được với giáo dục
connect people together: kết nối mọi người với nhau
wireless network has enabled the rise of smartphone era: Wifi đã thúc đẩy sự nổi lên của kỷ nguyên điện thoại thông minh
With the technologies, people have identified a number of key areas that can drive strong investment, including human resource training, and infrastructure: Với công nghệ, con người có thể khai phá thêm nhiều lĩnh vực quan trọng, có thể thúc đẩy đầu tư, chẳng hạn như đào tạo nhân lực và cơ sở vật chất
People have the opportunity to access not only important worldwide events but also different cultures: Con người có cơ hội tiếp cận với không chỉ những sự kiện quan trọng trên thế giới mà còn là những nền văn hóa khác nhau.
? Bất cập của Technology - Internet
People who watch TV too many hours a day run the risk of becoming couch potatoes: Mọi người xem TV nhiều có thể trở thành một “chúa lười”
A severe lack of outdoor activity and exercise: thiếu trầm trọng những hoạt động ngoài trời và hoạt động thể chất
Traditional skills are vanishing as manual labour is replaced with machines: Những kỹ năng truyền thống dần biến mất bởi lao động chân tay được thay thế bằng máy móc.
have a lot of physical ailments: Mang theo nhiều bệnh tật
Reliance on the internet can turn out to be problematic: Sự phụ thuộc vào Internet hóa ra rất có vấn đề
Còn từ vựng nào hay thuộc chủ đề Technology - Internet nữa thì mách mình ở dưới phần comment nhé. Chúc các bạn chinh phục được mục tiêu của mình trong bài thi IELTS.


...