Từ vựng IELTS Speaking chủ đề Accommodation

Super Admin

Topic Accommodation (Nơi ở) là 1 trong những chủ đề dễ gặp trong IELTS Speaking. Cùng học từ vựng và tham khảo ngay bài mẫu IELTS Speaking đầy đủ 3 part về chủ đề này tại đây nha ❤ https://bit.ly/3LTIMPV
Chúc các bạn học vui!


...