Từ vựng về Map Labelling trong IELTS

Super Admin

Các bạn xem thêm từ vựng và cấu trúc cho dạng bài này được tổng hợp đầy đủ hơn tại đây nha ? https://bitly.com.vn/vmar7c
Nguồn ảnh: Hoang Phuong Uyen


...