UPDATE SAMPLE SPEAKING QUÝ MỚI 2022

Super Admin

 
Nếu bị gặp phải topic Discussion ngay trong phần Part 1, trả lời thế nào + idea ra sao để đạt 7.0-8.0 giờ???
Bạn nên ngó ngay phần vocab advanced cho chủ đề này :
Lexical Resources
1. Thay vì nói: what to say => Hãy nói : topic of discussion : chủ đề nói chuyện
2. Thay vì nói: become rich be => Hãy nói : financially independent : được tự do về tài chính
3. Thay vì nói: have my own company => Hãy nói : start up our own business: mở doanh nghiệp riêng
4. Thay vì nói: learn to inves => Hãy nói : invest wisely on stocks or real estates : đầu tư thông minh vào cổ phiếu và bất động sản
5. Thay vì nói: it is dangerous to V => Hãy nói : face the risk of : đối mặt với rủi ro
6. Thay vì nói: be fired => Hãy nói : being dismissed : bị sa thải
7. Thay vì nói: disease problems => Hãy nói : pandemics or economic crisis : khủng hoảng về dịch bệnh hoặc kinh tế
8. Thay vì nói: have more good stuff => Hãy nói : grow our property portfolio: phát triển danh mục tài sản
9. Thay vì nói: don’t like talking with others => Hãy nói : always kept to myself : người không thích nói chuyện với người khác
10. Thay vì nói: know how to talk => Hãy nói : facilitate effective discussion: cách để trò chuyện hiệu quả hơn
11. Thay vì nói: accept new ideas => Hãy nói : be receptive to their new ideas : chấp nhận các ý tưởng mới
12. Thay vì nói: do not know how to analyze a situation => Hãy nói : have misjudged a situation : đánh giá sai một tình huống nào
13. Thay vì nói: think again => Hãy nói : have a second thought : suy nghĩ lại việc gì
14. Thay vì nói: be ready to say that => Hãy nói : willing to admit that : sẵn sàng thừa nhận rằng
15. Thay vì nói: do not think clearly => Hãy nói : haven’t thought things through thoroughly : chưa suy nghĩ thấu đáo
16. Thay vì nói: first decided => Hãy nói : initially made the decision: lúc đưa ra quyết định ban đầu
?Nếu bạn cần chinh phục IELTS mục tiêu 6.0-8.0, bạn có thể tham khảo thêm combo 4 kỹ năng IELTS Online do mình trực tiếp hướng dẫn tại: http://bit.ly/2V9L5HZ


...