Vocabulary for IELTS speaking band 8 topic family and friends

Super Admin

? Family hay Friends là những topic rất hay gặp trong cả ba phần của IELTS Speaking. Vì vậy, tham khảo ngay những từ vựng chủ đề band 8.0 của YES IELTS để nâng cao điểm Lexical Resource trong bài thi nói của mình nhé.
Ngoài ra, mình gửi thêm một số câu hỏi để các bạn có thể thực hành ngay với bộ từ vựng này nha ❤️
1️⃣ IELTS Speaking Part 1
FRIENDS AND FAMILY
Do you have a lot of close friends
Do you think friendship is important?
How much time do you manage to spend with members of your family?
In what way is your family important to you?
2️⃣ IELTS Speaking Part 2
Describe someone in your family who you really admire.
Describe a friend that you spend time with.
Describe a person whom you like to work or study with
3️⃣ IELTS Speaking Part 3
Do adults and children make friends in the same way?
Do you think it is impossible to make real friends on the internet?
How has the size of the family changed in the last few decades in your country?
Học ngay để mau chóng đạt điểm số cao trong bài thi Speaking thôi nào! Cùng đặt câu ở dưới phần comment nhé, mình sẽ cùng góp ý lun.
❤️ Chúc các bạn học tốt ❤️


...